درباره ما

کانون فرهنگی هنری مسجد باب الجنه در سال ۱۳۹۳ با هدف کشف استعداد ها  و در جهت افزایش بار علمی و فرهنگی اهالی مسجد باب الجنه استان قم شروع به فعالیت کرد.